Ψαρουδάκης Χρυσόστομος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 21B

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα και Τρίτη 4-5 μμ

Τηλέφωνο: +302310997961

Email: chpsaroud@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2013
  • Γνωστικό αντικείμενο διδακτορικής διατριβής: Αναπαραστάσεις Αλγεβρών και Ομολογική Άλγεβρα
  • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Representation Dimension, Cohen-Macaulay Modules and Triangulated Categories
  • Επιβλέπων: Καθηγητής Απόστολος Μπεληγιάννης
 • Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά, Ειδίκευση Καθαρά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2008
 • Πτυχίο στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2005

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, από τον Σεπτέμβριο 2018
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Mathematics, Stuttgart, Germany, DFG grant, 2017 – 2018
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Mathematics, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, Project “Triangulated Categories in Algebra”, 2015 – 2017
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Mathematics, Stuttgart, Germany, DAAD postdoctoral fellow, 2014
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Mathematics, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, 2013

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Representation Theory of Algebras and Quivers
 • Auslander-Reiten Theory
 • Tilting Theory
 • Triangulated and Derived Categories
 • Gorenstein Homological Algebra
 • Homotopical Algebra
 • Hochschild Cohomology

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • C. Psaroudakis: Homological Theory of Recollements of Abelian Categories, Journal of Algebra, Vol. 398 (2014), 63-110.
 • C. Psaroudakis, Ø. Skartsæterhagen and Ø. Solberg: Gorenstein Categories, Singular Equivalences and Finite Generation of Cohomology Rings in Recollements, Transactions of the American Mathematical Society, Ser. B 1 (2014), 45-95.
 • C. Psaroudakis and J. Vitória: Realisation Functors in Tilting Theory, Mathematische Zeitschrift, Vol. 288 (2018), Issue 3-4, 965-1028.
 • C. Psaroudakis: A Representation-Theoretic Approach to Recollements of Abelian Categories, in Surveys in Representation Theory of Algebras, Contemporary Mathematics, vol. 716, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2018, pp. 67-154.
 • S. Oppermann, C. Psaroudakis and T. Stai: Change of Rings and Singularity Categories, Advances in Mathematics 350 (2019), 190-241.