Ραχώνης Γεώργιος

Καθηγητής

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 3.16

Ώρες Γραφείου: @-συνεννόηση

Τηλέφωνο: +302310998330

Email: grahonis@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1993
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής:  Θεωρητική Πληροφορική
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  Δέσμες δασών
  • Επιβλέπων:  Καθ. Μποζαπαλίδης Συμεών
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1987

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Εισηγητής στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. σε αντικείμενα Πληροφορικής, 1994 – 1998
 • Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης σε αντικείμενα Πληροφορικής, 1998 – 2002
 • Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Σεπτέμβριος 1995 – Οκτώβριος 2002.
 • Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,, Οκτώβριος 2002 – Σεπτέμβριος 2008
 • Επίκουρος Kαθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2008 – Ιούνιος 2013
 • Αναπληρωτής Kαθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 2013 – Ιούνιος 2018
 • Kαθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 2018 – Σήμερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία αυτομάτων
 • Λογική
 • Ποιοτική και Ποσοτική Πιστοποίηση Αρχιτεκτονικών Λογισμικού και Υλικού
 • DNA Υπολογισιμότητα
 • Υπολογιστικά Μοντέλα Ασθενειών

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Bozapalidis and G. Rahonis, (1994). On two families of forests, Acta Informatica 31:235-260, doi:10.1007/BF01218405
 • Rahonis, (2007). Weighted Muller tree automata and weighted logics, Journal of Automata, Languages and Combinatorics 12:455-483.
 • Droste and G. Rahonis, (2010). Weighted automata and weighted logics on infinite words, Russian Mathematics (Iz. VUZ) 54:26-45, doi:10.3103/S1066369X10010044
 • Mandrali and G. Rahonis, (2014). On weighted first-order logics with discounting, Acta Informatica 51:61-106, doi:10.1007/s00236-013-0193-3
 • Paraponiari and G. Rahonis, (2017). On weighted configuration logics, 14th International Conference on Formal Aspects of Component Software 2017, Lecture Notes in Computer Science, 10487:98-116, doi:10.1007/978-3-319-68034-7_6.