Σουλδάτος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 6

Ώρες Γραφείου: @-συνεννόηση

Τηλέφωνο: +302310997914

Email: souldatos@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, UCLA, 2008
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μαθηματική Λογική
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Infinitary Logic, Characterizable Cardinals and Independent Sets of Sentences
  • Επιβλέπων: Prof. Greg Hjorth
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στα Καθαρά Μαθηματικά, UCLA, 2004
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Λογική, Αλγορίθμους και Θεωρία Υπολογισμού (ΜΠΛΑ), Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα, Αθήνα 2002
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2000

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2020 – Σήμερα
 • University of Detroit Mercy, Department of Mathematics, Detroit, MI USA, Associate Professor (tenured), 2016 – 2020
 • University of Detroit Mercy, Department of Mathematics, Detroit, MI USA, Assistant Professor (tenure-track), 2011 – 2016
 • Minnesota State University, Department of Mathematics and Statistics, Mankato, MN USA, Instructor, 2008 – 2011
 • UCLA, Department of Mathematics, Los Angeles, CA USA, Instructor, Calculus for Life Science students, spring semester 2006
 • UCLA, Department of Mathematics, Los Angeles, CA USA, Instructor, Calculus for Life Science students, Teaching Assistant/Associate/Fellow, 2003 – 2007

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μαθηματική Λογική
 • Θεωρία Μοντέλων
 • Θεωρία Συνόλων
 • Infinitary Logics
 • Abstract Elementary Classes

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • S.S. Goncharov, J.F. Knight and I. Souldatos, Hanf number for Scott sentences of computable structures, Archive for Mathematical Logic, 2018. doi10.1007/s00153-018-0615-6
 • J. Baldwin and I. Souldatos, A Complete $mathcal{L}_{omega_1,omega}$-Sentence with Maximal Models in Multiple Cardinalities, Mathematical Logic Quarterly, Volume 65, Issue 4, December 2019, pg. 444–452. doi10.1002/malq.201800010
 • David Milovich and Ioannis Souldatos. Non-absoluteness of model existence at $leph_omega $. Fundam. Math., 243(2):179–193, 2018.
 • D. Sinapova and I. Souldatos, Kurepa trees and spectra of $mathcal{L}_{omega_1,omega}$-sentences, Arch. Math. Logic 59, 939–956 (2020). doi10.1007/s00153-020-00729-4
 • G. Hjorth and I. Souldatos, Independently axiomatizable $L_{omega_1,omega}$  theories, Symbolic Logic 74 (2009),  no. 4, pg. 1273–1286. doi10.2178/jsl/1254748691

Δημοσιεύσεις στη Μαθηματική ΛογικήΔημοσιεύσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών