Τσακλίδης Γεώργιος

Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 21Α

Τηλέφωνο: +302310997964

Email: tsaklidi@math.auth.gr

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη, 1983-1987
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Στοχαστικές Διαδικασίες
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Ασυμπτωτική μεταβλητότητα σε μη ομογενή Mαρκοβιανά συστήματα. Απειρογινόμενα πινάκων με άθροισμα στοιχείων κάθε γραμμής 1.
  • Επιβλέπων: Καθ. Π,-Χ. Γ. Βασιλείου
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1980

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2011-σήμερα. Καθηγητής στον Τομέα Στατιστικής και Επι­χειρησιακής  Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ
 • 2001-2011. Αναπληρωτής καθηγητής στον Τομέα Στατιστικής και Επι­χειρησιακής  Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ
 • 1995-2001: Eπίκουρος καθηγητής στον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρη­σια­κής  Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ
 • 1989-1995:  Λέκτορας στον Τομέα Στατιστικής και Επιχει­ρησιακής  Έρευ­νας του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ
 • 1983-1987: Eπιστημονικός συνεργάτης στον Τομέα Στατιστικής και Επιχει­ρη­σιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ
 • 1981-1983: Eπιστημονικός συνεργάτης στην Δ’ ‘Εδρα της Μαθηματικής Επι­στήμης του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (Μαθηματική Ανάλυση και Τοπολογία)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Στοχαστικές Διαδικασίες (μαρκοβιανά συστήματα, κρυφά μαρκοβιανά-ημιμαρκοβιανά μοντέλα, μοντέλα χώρου καταστάσεων) και εφαρμογές αυτών (μηχανική συνεχών μέσων, σεισμολογία, οικονομικά)
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Θεωρία Πινάκων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • An Improved Tobit Kalman Filter with Adaptive Censoring Limits. K. Loumponias, N. Vretos, G. Tsaklidis and P. Daras, Circuits, Systems and Signal processing, https://doi.org/10.1007/s00034-020-01422-w, 2020
 • Earthquake clusters identification through a Markovian Arrival Process (MAP) Application in Corinth Gulf (Greece), P. Bountzis, E. Papadimitriou and G. Tsaklidis,_Physica A, https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.123655, 2020,
 • A semi parametric method for estimating the beta coefficients of the hidden two sided asset return jumps. .O.Theodosiadou, V. Polimenis and G. Tsaklidis,_J. Appl. Stat., https://doi.org/10.1080/02664763.2019.1581734 , 2019,.
 • Earthquake Statistical Analysis through Multi-state Modelling, I. Votsi, N. Limnios, E. Papadimitriou and G. Tsaklidis. ISTE-Wiley eds. ISBN: 9781786301505, 2019
 • Interpretation of the Evolution of the HMS as the Deformation of a Visco­el­a­stic Medium. The 3-D Case_K. Loumponias, G.Tsaklidis_Meth. and  Comp. in Appl. Probability, Vol. 19, Issue 4, pp. 1227–1239 , 2017.
 • Change Point Detection and Estimation of the Two-Sided Jumps of Asset Returns Using a Modified Kalman Filter, O. Theodosiadou, S. Skaperas and  G. Tsaklidis, J. Risks, Vol. 5, 15, 2017