[12/09/2019] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Paata Ivanisvili (UC Irvine), Weissler’s conjecture on the Hamming cube

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019, 11-12 π.μ. αίθουσα Μ2

Ομιλητής: Paata Ivanisvili, University of California, Irvine

ΤίτλοςWeissler’s conjecture on the Hamming cube