[21/10/2019] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης και Γεωμετρίας – Χρίστος Μαντουλίδης (ΜΙΤ) Ελαχιστικές επιφάνειες και η εξίσωση Allen-Cahn

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, 1-2 μ.μ. αίθουσα Μ2

Ομιλητής: Χρίστος Μαντουλίδης, Massachusetts Institute of Technology

Τίτλος: Ελαχιστικές επιφάνειες και η εξίσωση Allen-Cahn

Περίληψη: Θα συζητήσουμε σχέσεις μεταξύ ελαχιστικών επιφανειών (κρίσιμα σημεία για το συναρτησοειδές εμβαδού) και όρια από λύσεις u της ελλειπτικής εξίσωσης Allen-Cahn,

ε2 Δu = u3u, με ε → 0.

Θα εστιάσουμε σε κατασκευές λύσεων της εξίσωσης μέσω min-max, και θα εξετάσουμε τη γεωμετρία και τοπολογία των επιφανειών που προκύπτουν.