[09/07/2020] Ομάδα Εργασίας: Τελεστές Dirac στη Γεωμετρία και στη Θεωρία Αναπαραστάσεων

Ομάδα Εργασίας: Τελεστές Dirac στη Γεωμετρία και στη Θεωρία Αναπαραστάσεων

Πέμπτες 9, 16 και 23 Ιουλίου 2020, 11.00 π.μ.. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Σπύρος Αφεντουλίδης, Institute Elie Cartan of Lorraine

Τίτλος: Τελεστές Dirac στη Γεωμετρία και στη Θεωρία Αναπαραστάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο: Dirac Ops