[15/11/2019] Σεμινάριο Άλγεβρας-Γεωμετρίας, Αλέξης Κουβιδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Σταύρος Παπαδάκης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

 

Σεμινάριο Άλγεβρας-Γεωμετρίας (δυο ομιλίες)

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

  • 12:30 – 13:15, Αμφιθέατρο Β, 1ος όροφος, Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Ομιλητής: Αλέξης Κουβιδάκης (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Τίτλος: Τριδιάστατες κυβικές υπερεπιφάνειες

Περίληψη: Στην ομιλία θα δώσουμε μια σύντομη ιστορική επισκόπιση τού προβλήματος τού Lüroth, τήν αλγεβρική και γεωμετρική διατύπωσή του, και θα δούμε τό ρόλο που έπαιξαν οι τριδιάστατες κυβικές υπερεπιφάνειες στην εύρεση αντιπαραδείγματος στη διάσταση 3. Κατόπιν θα παρουσιάσουμε γεωμετρικές ιδιότητες των τριδιάστατων κυβικών υπερεπιφανειών και τής αντίστοιχης επιφάνειας τού Fano, τά σημεία τής οποίας παραμετρούν τίς ευθείες που περιέχονται στις παραπάνω υπερεπιφάνειες.

Αφίσα Ανακοίνωσης

 

  • 13:30 – 14:15, Αμφιθέατρο Β, 1ος όροφος, Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Ομιλητής: Σταύρος Παπαδάκης (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Τίτλος: Equivariant degenerations of spherical modules

Περίληψη: Given a reductive algebraic group G and an invariant Hilbert function h, Alexeev and Brion have defined a moduli scheme M which parametrizes affine G-schemes X with the property that the coordinate ring of X decomposes, as G-module, according to the function h. The talk will be about joint work with Bart Van Steirteghem (New York) which studies the moduli scheme M under some additional assumptions.

Αφίσα Ανακοίνωσης