[14/01/2020] Σεμινάριο – Colloquium Τμήματος – Παναγιώτα Δασκαλόπουλος, Ancient solutions to geometric flows

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, Αίθουσα Μ2, 12.15-13.00.

Ομιλήτρια: Παναγιώτα Δασκαλόπουλος, Columbia University

Τίτλος: Ancient solutions to geometric flows

Περίληψη: Some of the most important problems in geometric time depended partial differential equations are related to the understanding of singularities. This usually happens through a blow up procedure near the potential singularity which uses the scaling properties of the equation. In the case of a parabolic equation the blow up analysis often leads to special solutions which are defined for all time −∞ < t ≤ T, for some T ≤ +∞. We refer to them as ancient solutions. The classification of such solutions often sheds new insight to the singularity analysis. In some flows it is also important for performing surgery near a singularity. In this lecture we will give an overview of Uniqueness Theorems for ancient solutions to geometric flows, with emphasis on recent results for the Mean curvature flow and the Ricci flow.

Αφίσα Ανακοίνωσης