[23/10/2020] Σεμινάριο Άλγεβρας: Finite Dimensional Algebras and Representations of Quivers

Εβδομαδιαίο Σεμινάριο: Finite dimensional algebras and representations of quivers

Περίληψη: Μελετάμε τα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου [ASS].

[ASS]: Ibrahim Assem, Daniel Simson, Andrzej Skowroński, Elements of Representation Theory of Associative Algebras, Vol. 1. Techniques of Representation Theory. London Mathematical Society Student Texts 65.

Μέρα συνάντησης: Παρασκευές 19:30.

Τρόπος: Ομιλίες μέσω Zoom.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα: chpsaroud@math.auth.gr

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης