[29/11/2019] Σεμινάριο Άλγεβρας – Αριστείδης Κοντογεώργης (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Συζυγίες του κανονικού ιδεώδους και αυτομορφισμοί

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, στις 12:30 – 13:15, Αίθουσα Μ2

Ομιλητής: Αριστείδης Κοντογεώργης (Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Τίτλος: Συζυγίες του κανονικού ιδεώδους και αυτομορφισμοί

Περίληψη: Θα δώσουμε μία περιγραφή της ομάδας αυτομορφισμών μιας αλγεβρικής καμπύλης ως αλγεβρικό σύνολο της προβολικής γραμμικής ομάδας βασισμένοι στο Θεώρημα Petri. Στην συνέχεια θα ορίσουμε δράση της  ομάδας αυτομορφισμών πάνω στις ελάχιστες επιλύσεις του κανονικού ιδεώδους.

Αφίσα Ανακοίνωσης