[30/10/2019] Σεμινάριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας – Αλέξανδρος Καραγρηγορίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) On Statistical Inference based on Divergence Measures

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019, 13:00-14:00, Αίθουσα Μ2

Ομιλητής: Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τίτλος: On Statistical Inference based on Divergence Measures

Περίληψη: In this presentation we discuss various measures of divergence including a general double-index class of power divergence measures and explore some of its properties. Goodness of fit tests are proposed for multinomial distributions. The asymptotic properties of the proposed tests together with the associated size are explored through a simulation study, for various settings.

Αφίσα Ανακοίνωσης