[1/7/2020] Σεμινάριο – Colloquium Τμήματος – Δημήτρης Κουκουλόπουλος, Προσεγγίζοντας άρρητους αριθμούς με κλάσματα


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δημήτρης Κουκουλόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Montreal. O κ. Κουκουλόπουλος πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ το 2006, το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Illinois το 2010 ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην Αναλυτική Θεωρία Αριθμών. Οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στα καλύτερα περιοδικά των Μαθηματικών ενώ το 2013 έλαβε και το βραβείο Paul R. Halmos-Lester R. Ford. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η Κατανομή των Πρώτων Αριθμών» που εκδόθηκε από την Αμερικανική Μαθηματική Εταιρεία, το 2019. Οι Κουκουλόπουλος και  James Maynard   απέδειξαν την 78-χρονη εικασία των Duffin-Schaeffer, το καλοκαίρι του 2019.


Παρακολουθείστε την βιντεοσκοπημένη ομιλία στον σύνδεσμο