ΑΝΑΒΟΛΗ του μαθήματος “Λογισμός IV” (Τμήμα Α) της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2020

Λόγω του διαγωνισμού SEEMOUS που λαμβάνει χώρα αυτήν την εβδομάδα στο ΑΠΘ, το μάθημα του Λογισμού IV, Τμήμα Α, της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2020, θα αναβληθεί. Θα αναρτηθεί ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

Ο διδάσκων

Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης