Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Ι. Ντουμάνη

Την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και ώρα 12.00μμ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής της ειδίκευσης “Στατιστική και Μοντελοποίηση” Ιωάννης Ντουμάνης, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με θέμα «Σύγκριση του Default Mode Network και του Task Positive Network during rest and task: A graph Theory approach” στο εργαστήριο του Τμήματος Μαθηματικών.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ