Πιθανότητες ΙΙ: Παρουσίαση γραπτών

Όποιος/-α επιθυμεί μπορεί να δει το γραπτό του/της την Τετάρτη 4/3/2020 και ώρα 10:00 – 13:00.

Γ. Αφένδρας