Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ για εκπροσώπηση στη ΓΣ του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

https://www.dropbox.com/s/l5df21fe3gqs3ck/%CE%A83%CE%9C%CE%A646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%98%CE%987-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A0-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%82%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD-signed-1.pdf?dl=0