Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ για εκπροσώπηση στη ΓΣ του Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

https://www.dropbox.com/s/3eysobhaurbflzf/93%CE%A7446%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%970-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A0-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%82%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%82-signed.pdf?dl=0