Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας – Πάσο

Η φοιτητική ιδιότητα αποδεικνύεται πλέον με την κατοχή της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ακαδημαϊκή ταυτότηταέχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Η έκδοσή της γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ