Δηλώσεις Μαθημάτων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές επίσης καλούνται να κάνουν δήλωση μαθημάτων στην ιστοσελίδα sis.auth.gr, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που ανακοινώνει η Γραμματεία του Τμήματος. Επιβάλλεται η εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής της Δήλωσης καθώς και ο έλεγχος (μέσω internet ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος) για την επιτυχή αποστολή της δήλωσης. Τυχόν περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουν ανάλογα με το εξάμηνο που διανύει ο φοιτητής δίνονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών (link με τον Οδηγό Σπουδών) του Τμήματος (σελ. 31-34 & 39-43). Η δήλωση είναι απαραίτητη για να κατοχυρωθεί ο βαθμός στα μαθήματα που εξετάστηκε ο φοιτητής.