Εγγραφή στο Εξάμηνο Φοίτησης

Οι φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου υποχρεούνται να κάνουν Εγγραφή στο εξάμηνο στην ιστοσελίδα http://m.auth.gr ή μέσω της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων «Α.Π.Θ. mobile» (διαθέσιμη από το Android.market και το Apple store) μέσα σε προθεσμίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο φοιτητής που ΔΕΝ θα κάνει εγγραφή σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα διαγράφεται αυτοδικαίως από τη Σχολή.