• Γενικό Σεμινάριο Τμήματος Μαθηματικών Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, 12.15 Τίτλος: Γεωμετρία και Ανάλυση στον Σχηματισμό Κρουστικών Κυμάτων

    Γενικό Σεμινάριο Τμήματος Μαθηματικών Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, 12.15 Τίτλος: Γεωμετρία και Ανάλυση στον Σχηματισμό Κρουστικών Κυμάτων

  • 26ο Διεθνής Διαγωνισμός «International Mathematics Competition» 2019. Ένα αργυρό, τέσσερα χάλκινα και δύο εύφημες μνείες.

    26ο Διεθνής Διαγωνισμός «International Mathematics Competition» 2019. Ένα αργυρό, τέσσερα χάλκινα και δύο εύφημες μνείες.

  • Οικογενειακή φωτογραφία από τη διημερίδα των 90 χρόνων

    Οικογενειακή φωτογραφία από τη διημερίδα των 90 χρόνων

Welcome

Welcome to the website of the Department of Mathematics of Aristotle University of Thessaloniki.