Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Μαθηματικών,
541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα:
2310-997910
2310-997920
2310-997930
2310-997940

Fax: 2310-997952

Email: info@math.auth.gr