Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Τμήμα Μαθηματικών,
541 24 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα:

2310-997910

2310-997920

2310-997930

2310-997940

2310-997950

 

Email: info@math.auth.gr