Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα/Θέση

Email

Τηλέφωνο

Ομότιμος Καθηγητής

avardula@math.auth.gr

+302310997951

Ομότιμος Καθηγητής

Ομότιμη Καθηγήτρια

Ομότιμος Καθηγητής

daskalo@math.auth.gr

+302310998074

Ομότιμη Καθηγήτρια

theohari@math.auth.gr

+302310997907

Ομότιμος Καθηγητής

+30231099790

Ομότιμος Καθηγητής

nikosman@math.auth.gr

+302310997928

Ομότιμος Καθηγητής

Ομότιμος Καθηγητής

cmoi@math.auth.gr

+302310997956

Ομότιμος Καθηγητης

stamata@math.auth.gr

+302310 997895

Ομότιμος Καθηγητής

stamoug@math.auth.gr

+302310997891

Ομότιμος Καθηγητής

+30231099790