Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

Διευθυντής Τομέα
Αριστομένης Συσκάκης

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Επίκουρος Καθηγητής

Θεωρία χώρων Αναλυτικών συναρτήσεων, Τελεστές σύνθεσης και ημιομάδες τελεστών σύνθεσης σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων, Πίνακες  Hausdorff, Πίνακες Hankel, Τελεστές Toeplitz, Τελεστές Hankel, Μέτρα Carleson, Ακολουθίες παρεμβολής και δειγματοληψίας σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων (Interpolating and sampling sequences),

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρμονική Ανάλυση, Θεωρία Αριθμών, Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία,

Καθηγητής

Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού,

Καθηγητής

Μιγαδικη Αναλυση, Θεωρια Τελεστων,

Επίκουρος Καθηγητής

Αρμονική Ανάλυση, Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων,Διδακτικό προσωπικό κωδ. ΕΔΒΜ45


Διδάσκοντες ΙΔΟΧ 407/80