Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

Διευθυντής Τομέα
Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αναπληρωτής Καθηγητής

Θεωρία χώρων Αναλυτικών συναρτήσεων, Τελεστές σύνθεσης και ημιομάδες τελεστών σύνθεσης σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων, Πίνακες  Hausdorff, Πίνακες Hankel, Τελεστές Toeplitz, Τελεστές Hankel, Μέτρα Carleson, Ακολουθίες παρεμβολής και δειγματοληψίας σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων (Interpolating and sampling sequences),

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργοδική Θεωρία, Τοπολογικά Δυναμικά Συστήματα, Εφαρμογές στην Θεωρία Ramsey και την Απειροσυνδυαστική,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρμονική Ανάλυση, Θεωρία Αριθμών, Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία,

Καθηγητής

Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού,

Καθηγητής

Μιγαδικη Αναλυση, Θεωρια Τελεστων,

Επίκουρος Καθηγητής

Αρμονική Ανάλυση, Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων,