Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

Διευθυντής Τομέα
Αριστομένης Συσκάκης

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αρμονική Ανάλυση, Θεωρία Αριθμών, Κυρτή και Διακριτή Γεωμετρία,

Καθηγητής

Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση, Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων,

Καθηγητής

Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού,

Καθηγητής

Μιγαδικη Αναλυση, Θεωρια Τελεστων,

Επίκουρος Καθηγητής

Αρμονική Ανάλυση, Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων,


Διδακτικό προσωπικό κωδ. ΕΔΒΜ45


Διδάσκοντες ΙΔΟΧ 407/80