Διατελέσαντες Καθηγητές

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 1. Ιωάννης Αναστασιάδης, Ομ.†
 2. Νικόλαος Αρτεμιάδης†
 3. Αντώνιος-Ιωάννης Βαρδουλάκης, Ομ.
 4. Θεόδωρος Βαρόπουλος†
 5. Παναγιώτης-Χρήστος Βασιλείου, Ομ.
 6. Φίλων Βασιλείου†
 7. Γεώργιος Γεωργανόπουλος, Ομ.†
 8. Φλωρεντία Γουλή-Ανδρέου, Ομ.
 9. Ιωάννης Γρατσιάτος†
 10. Νικόλαος Δανίκας†
 11. Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης, Ομ.
 12. Θεόδωρος Διαμαντόπουλος†
 13. Ερμής-Ανδρέας Ηλιόπουλος, Ομ.†
 14. Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη, Ομ.
 15. Σοφία Καλπαζίδου
 16. Νικόλαος Καπουλέας
 17. Νικόλαος Κρητικός†
 18. Ευστράτιος Κουνιάς
 19. Κωνσταντίνος Λάζος
 20. Κωνσταντίνος Λάκκης, Ομ.
 21. Νικόλαος Μαντούβαλος, Ομ.
 22. Μιχαήλ Μαριάς†
 23. Συμεών Μποζαπαλίδης, Ομ.
 24. Μαυρίκιος Μπρίκας†
 25. Πολυχρόνης Μωυσιάδης, Ομ.
 26. Ιωάννης Ξανθάκης†
 27. Νικόλαος Οικονομίδης†
 28. Όθων Πυλαρινός†
 29. Γεώργιος Στάμου, Ομ.
 30. Στυλιανός Σταματάκης, Ομ.
 31. Νικόλαος Στεφανίδης, Ομ.
 32. Αθανάσιος Τζουβάρας
 33. Ηλίας Χούστης

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

 1. Όθωνας Πυλαρινός (1945)
 2. Ιωάννης Αναστασιάδης (1975-1976)

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

 1. Ευστράτιος Κουνιάς (1982-1984)
 2. Παναγιώτης-Χρήστος Βασιλείου (1984-1987)
 3. Ευστράτιος Κουνιάς (1987-1989)*
 4. Παναγιώτης-Χρήστος Βασιλείου (1989-1991)
 5. Παναγιώτης-Χρήστος Βασιλείου (1991-1993)
 6. Παναγιώτης-Χρήστος Βασιλείου (1993-1995)
 7. Γεώργιος Στάμου (1995-1997)
 8. Γεώργιος Στάμου (1997-1999)
 9. Παναγιώτης-Χρήστος Βασιλείου (1999-2001)
 10. Παναγιώτης-Χρήστος Βασιλείου (2001-2003)
 11. Πολυχρόνης Μωυσιάδης (2003-2005)
 12. Πολυχρόνης Μωυσιάδης (2005-2007)
 13. Ιωάννης Αντωνίου (2007-2009)
 14. Πολυχρόνης Μωυσιάδης (2009-2011)
 15. Γεώργιος Τσακλίδης (2011-2013)
 16. Νικόλαος Καραμπετάκης (2013-2015)
 17. Νικόλαος Καραμπετάκης (2015-2017)
 18. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους (2017-2020)

 

*Το ακαδημαϊκό έτος 1988-1989 καθήκοντα Προέδρου ασκούσε ο τότε Αναπληρωτής Πρόεδρος Παναγιώτης-Χρήστος Βασιλείου.