Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Διευθυντής Τομέα
Γιώργος Αφένδρας

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Οικογένειες Κατανομών, Ορθογώνια Πολυώνυμα, Ταυτότητες Συνδιακύμανσης, Φράγματα Διασποράς, Αποστάσεις Κατανομών, Ασυμπτωτική Στατιστική, Cross-Validation Εκτιμητική, Κριτήρια Επιλογής Μοντέλου, Μέτρα Εξάρτησης, Στατιστική Μηχανική Μάθηση,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοχαστική Μοντελοποίηση, Μαρκοβιανά και Ημί-Μαρκοβιανά Μοντέλα, Σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση Υγείας, Αλληλουχίες DΝΑ,

Καθηγητής

Στοχαστικές Διαδικασίες (μαρκοβιανά συστήματα, κρυφά μαρκοβιανά-ημιμαρκοβιανά μοντέλα, μοντέλα χώρου καταστάσεων) και εφαρμογές αυτών (μηχανική συνεχών μέσων, σεισμολογία, οικονομικά), Εφαρμοσμένη Στατιστική, Θεωρία Πινάκων,


ΕΔΙΠ

Βιοστατιστική, Πειραματικοί Σχεδιασμοί, Συνδυαστική και Γραφήματα, Δίκτυα, Δειγματοληψία, R, SPSS,