Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Διευθύντρια Τομέα
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Οικογένειες Κατανομών, Ορθογώνια Πολυώνυμα, Ταυτότητες Συνδιακύμανσης, Φράγματα Διασποράς, Αποστάσεις Κατανομών, Ασυμπτωτική Στατιστική, Cross-Validation Εκτιμητική, Κριτήρια Επιλογής Μοντέλου, Μέτρα Εξάρτησης, Στατιστική Μηχανική Μάθηση,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πειραματικοί Σχεδιασμοί, Εφαρμοσμένη Στατιστική,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Στοχαστική Μοντελοποίηση, Μαρκοβιανά και Ημί-Μαρκοβιανά Μοντέλα, Σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση Υγείας, Αλληλουχίες DΝΑ,