Τομέας Αλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

Διευθυντής Τομέα
Αθανάσιος Πάπιστας

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Καθηγητής

Συνδυαστική Θεωρία (Μηδενοδύναμων) Ομάδων, Αυτομορφισμοί σχετικά ελεύθερων ομάδων και σχετικά ελεύθερων Lie αλγεβρών, Ομάδες και Lie Άλγεβρες,

Επίκουρος Καθηγητής

Καθηγήτρια

Μεταθετική Άλγεβρα, Ελεύθερες Επιλύσεις, Συνδυαστική Μεταθετική Άλγεβρα, Τορικά Ιδεώδη,

Επίκουρος Καθηγητής

Representation Theory of Algebras and Quivers, Auslander-Reiten Theory, Tilting Theory, Triangulated and Derived Categories, Gorenstein Homological Algebra, Homotopical Algebra, Hochschild Cohomology,


ΕΔΙΠ

Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρική Γεωμετρία, Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΔΙΠ

Θεωρία Αναπαραστάσεων