Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα/Θέση

Email

Τηλέφωνο

Καθηγητής

iantonio@math.auth.gr

+302310997971

Επίκουρος Καθηγητής

gafendra@math.auth.gr

+302310997959

Αναπληρωτής Καθηγητής

petrosgala@math.auth.gr

+2310998158

Αναπληρωτής Καθηγητής

kappos@math.auth.gr

+302310997958

Καθηγητής

karampet@math.auth.gr

+302310997975

Επίκουρος Καθηγητής

akoutsianas@math.auth.gr

+302310997916

Αναπληρωτής Καθηγητής

akoutsogiannis@math.auth.gr

+302310997945

Αναπληρωτής Καθηγητής

romanos@math.auth.gr

+302310997957

Επίκουρος Καθηγητής

batakidis@math.auth.gr

+302310997965

Καθηγητής

betsakos@math.auth.gr

+302310997935

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

apapado@math.auth.gr

+302310997998

Καθηγητής

apapist@math.auth.gr

+302310997955

Επίκουρη Καθηγήτρια

petalido@math.auth.gr

+302310998104

Καθηγητής

poulakis@math.auth.gr

+302310997908

Καθηγητής

grahonis@math.auth.gr

+302310998330

Επίκουρος Καθηγητής

souldatos@math.auth.gr

+302310997914

Καθηγητής

siskakis@math.auth.gr

+302310997936

Καθηγητής

tsaklidi@math.auth.gr

+302310997964

Επίκουρος Καθηγητής

fotiadisanestis@math.auth.gr

+302310998758

Καθηγήτρια

hara@math.auth.gr

+302310997934

Επίκουρος Καθηγητής

chpsaroud@math.auth.gr

+302310997961