Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών (για το 2020-2021)