Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Διευθυντής Τομέα
Γεώργιος Ραχώνης

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Καθηγητής

Αλγεβρικές-πολυωνυμικές μέθοδοι ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδίασης Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Σχεδιασμός υπολογιστικών αλγορίθμων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Computer Aided Design of Control Systems), Κλειστά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Feedback Control Systems), Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων, Θεωρία Πινάκων, Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού,

Καθηγητής

Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρική Γεωμετρία, Κρυπτογραφία,

Καθηγητής

Θεωρία αυτομάτων, Λογική, Ποιοτική και Ποσοτική Πιστοποίηση Αρχιτεκτονικών Λογισμικού και Υλικού, DNA Υπολογισιμότητα, Υπολογιστικά Μοντέλα Ασθενειών,


ΕΔΙΠ

  • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ,
  • Θεωρία χορδών ,
  • Θεωρία στοιχειωδών σωματιδίων με υψηλές ενέργειες. ,
  • Κβαντικά συστήματα με δεσμούς    ,
  • Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού ,

  • ΕΔΙΠ

    Ρητή παρεμβολή πολλών μεταβλητών και εφαρμογές στον χειρισμό  συμβολικών πράξεων πινάκων, Κατασκευή αριθμητικών μεθόδων ολοκλήρωσης μη-γραμμικών συστημάτων διαφορικών εξισώσεων, Σύγκριση - βελτιστοποίηση προγραμμάτων αριθμητικής ολοκλήρωσης, Ευστάθεια – σφάλματα υπολογιστικών μεθόδων για μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα, Kατασκευή συμπλεκτικών απεικονίσεων για μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα, Εφαρμογές των Υπολογιστικών Μαθηματικών στη μελέτη Χαμιλτονιανών  δυναμικών συστημάτων,