Πιστοποίηση EMOS

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έλαβαν την πιστοποίηση EMOS (European Master in Official Statistics) για την περίοδο 2019-2023. Η πιστοποίηση χορηγήθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος της Eurostat και είναι αναγνωρισμένη από όλες τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Υπηρεσίες. Το δίκτυο EMOS περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 32 προγράμματα σε 19 ευρωπαϊκές χώρες.

Το EMOS και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά, ειδικότερα η Ειδίκευση «Στατιστική και Μοντελοποίηση»  έχουν ως στόχο την υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση σε θέματα Επίσημων Στατιστικών, συνδέοντας τη θεωρία με το πεδίο των επίσημων στατιστικών και φέρνοντας στο προσκήνιο νέες δεξιότητες και γνώσεις στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται οι επίσημες στατιστικές. Η συνεργασία του προγράμματος με την ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνει διδάσκοντες για τις διαλέξεις και τα μαθήματα στα πεδία των Επίσημων Στατιστικών, καθώς και περιπτώσεις μελέτης και έως 5 θέσεις πρακτικής άσκησης ανά έτος.

Για την λήψη της βεβαίωσης EMOS οι απόφοιτοι της Ειδίκευσης «Στατιστική και Μοντελοποίηση» του ΠΜΣ στα Μαθηματικά του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. οφείλουν:

Α. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ΟΛΑ τα μαθήματα του επόμενου καταλόγου:

  • Επίσημες Στατιστικές
  • Δειγματοληψία και Στατιστική Επεξεργασία
  • Στατιστική και Λήψη Αποφάσεων
  • Ειδικά Θέματα σε Επίσημες Στατιστικές: Δημογραφία, Εθνικοί Λογαριασμοί, Ανάλυση Δειγματοληπτικών Δεδομένων
  • Στοχαστικές Μέθοδοι

Β. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ΕΝΑ από τα ακόλουθα:

  • Ανάλυση Χρονοσειρών
  • Ασυμπτωτική Στατιστική

Γ. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ΕΝΑ από τα ακόλουθα:

  • Πληροφορία, Εντροπία και Πολυπλοκότητα
  • Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου

Δ. Να έχουν κάνει πρακτική άσκηση  στην ΕΛΣΤΑΤ για 6 εβδομάδες (γίνονται δεκτοί έως 5 φοιτητές ανά έτος, η επιλογή γίνεται στις αρχές του εαρινού εξαμήνου και βασίζεται στη συνολική βαθμολογία των μαθημάτων του καταλόγου Α)

Ε. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία να έχει γίνει στο ευρύ πεδίο των Επίσημων Στατιστικών.