Τομέας Γεωμετρίας

Διευθυντής Τομέα
Φανή Πεταλίδου

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αναπληρωτής Καθηγητής

Global Control Theory and Stability Bifurcations and Dynamical Systems Differential Topology Application areas (Mathematical Biology, Power System Dynamics)

Επίκουρος Καθηγητής

Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Αναπαραστάσεων, Μαθηματική Φυσική,

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γεωμετρία Poisson και Συμπλεκτική Γεωμετρία, Ολοκληρώσιμα Συστήματα, Αλγεβροειδή και Ομαδοειδή του Lie, Αλγεβροειδή Courant και Dirac δομές,Σπουδαστές