Λοιπό Διδακτικό Προσωπικό

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα/Θέση

Email

Τηλέφωνο

ΕΔΙΠ

paris14@math.auth.gr

+302310997909

ΕΔΙΠ

vava@math.auth.gr

+302310 998912

ΕΔΙΠ

dovla@math.auth.gr

+302310997903

ΕΔΙΠ

vkdstat@math.auth.gr

+302310997915

ΕΔΙΠ

cbratsas@math.auth.gr

+302310997897

ΕΔΙΠ

ppi@math.auth.gr

+302310997986

ΕΔΙΠ

pj@auth.gr

+302310998438

ΕΔΙΠ

khad@math.auth.gr

+302310997906

 

Διδακτικό προσωπικό κωδ. ΕΔΒΜ

Διδάσκοντες ΙΔΟΧ 407/80

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα/Θέση

Email

Τηλέφωνο

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό