Πρόγραμμα Μαθημάτων & Εξετάσεων

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019 – 2020

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019 – 2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου 2020

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2020

Εάν οι εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020 διεξαχθούν εκ του σύνεγγυς, θα ακολουθηθεί το εξής πρόγραμμα:
Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020