Επιτροπές Τμήματος

ΑΙΘΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Π. Αλβανός
Α. Χατζηφωτεινού

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Δ. Πουλάκης (Πρόεδρος)
Α. Παπαδοπούλου
Φ. Πεταλίδου
Π. Γαλανόπουλος
Χ. Ψαρουδάκης
Π. Πιτιά

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ρ.-Δ. Μαλικιώσης
Χ. Ψαρουδάκης
Γ. Αφένδρας

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Γ. Τσακλίδης
Δ. Μπετσάκος
Φ. Πεταλίδου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ε. Κάππος (Πρόεδρος)
Χ. Μπράτσας
Π. Πορφυριάδης

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για το παλιό: Γ. Τσακλίδης
Για το νέο: Γ. Αφένδρας

ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ν. Καραμπετάκης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ν. Καραμπετάκης
Α. Πάπιστας
Α. Συσκάκης
Ε. Κάππος
Α. Παπαδοπούλου
Θ. Βλάχου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Φ. Πεταλίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Χ. Χαραλάμπους
Δ. Μπετσάκος
Α. Συσκάκης
Ν. Καραμπετάκης
Α. Πάπιστας
Ε. Κάππος
Α. Παπαδοπούλου
Φ. Πεταλίδου
Χ. Ψαρουδάκης

Γ. Τσακλίδης (χειμερινό)
Γ. Αφένδρας (εαρινό)

Δ. Πουλάκης (χειμερινό)
Γ. Ραχώνης (εαρινό)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ε. Κάππος (Συντονιστής)
Α. Φωτιάδης

ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Π. Αλβανός
Κ. Χατζηφωτεινού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Χ. Βαβατσούλας

Σ.Ε. ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)
Δ. Πουλάκης (Διευθυντής)
Ε. Κάππος
Α. Πάπιστας
Γ. Ραχώνης
Γ. Τσακλίδης

Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α. Πάπιστας (Πρόεδρος)
Δ. Πουλάκης
Α. Συσκάκης
Α. Παπαδοπούλου
Φ. Πεταλίδου

Σ.Ε. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α. Πάπιστας (Πρόεδρος)

Δ. Μπετσάκος

Δ. Πουλάκης

Α. Παπαδοπούλου
Φ. Πεταλίδου

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Δ. Πουλάκης

ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ-ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ι. Αντωνίου
Π. Τζουνάκης

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π. Αλβανός
Β. Καραγιάννης
Π. Τζουνάκης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
Ε. Κάππος
Φ. Πεταλίδου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γ. Τσακλίδης
Γ. Αφένδρας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΑ
Π. Αλβανός

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Φωτιάδης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ECTS
Π. Μπατακίδης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ε. Κάππος
Π. Μπατακίδης