Επιτροπές Τμήματος

ΑΙΘΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Π. Αλβανός
Α. Χατζηφωτεινού

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Α. Συσκάκης (Πρόεδρος)
Α. Παπαδοπούλου
Φ. Πεταλίδου
Γ. Ραχώνης
Π. Γαλανόπουλος
Χ. Ψαρουδάκης
Π. Πιτιά

COVID-19
Ρ. Δ. Μαλικιώσης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ρ.-Δ. Μαλικιώσης
Χ. Ψαρουδάκης
Γ. Αφένδρας
Χ. Μπράτσας

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Γ. Τσακλίδης
Δ. Μπετσάκος
Φ. Πεταλίδου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ε. Κάππος (Πρόεδρος)
Ν. Καραμπετάκης
Χ. Μπράτσας
Π. Πορφυριάδης

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
Για το παλιό: Γ. Τσακλίδης
Για το νέο: Γ. Αφένδρας

ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ν. Καραμπετάκης
Δ. Πουλάκης
Ρ.-Δ. Μαλικιώσης
Γ. Αφένδρας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ι. Σουλδάτος
Ν. Καραμπετάκης
Α. Παπαδοπούλου

ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π. Μπατακίδης
Α. Φωτιάδης
Π. Γαλανόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Φ. Πεταλίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ. Πουλάκης
Γ. Ραχώνης
Ρ.Δ. Μαλικιώσης
Γ. Αφένδρας
Φ. Πεταλίδου
Χ. Ψαρουδάκης
(+δεύτερο μέλος από Τομείς)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ε. Κάππος (Συντονιστής)
Α. Φωτιάδης
Ι. Σουλδάτος

ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Π. Αλβανός
Κ. Χατζηφωτεινού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Χ. Βαβατσούλας

Σ.Ε. ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)
Α. Συσκάκης (Διευθυντής)
Ε. Κάππος (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Χ. Ψαρουδάκης
Γ. Ραχώνης
Γ. Τσακλίδης

Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α. Παπαδοπούλου (Πρόεδρος)
Α. Πάπιστας
Δ. Πουλάκης
Ρ. Μαλικιώσης
Φ. Πεταλίδου

Σ.Ε. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α. Παπαδοπούλου (Πρόεδρος)
Α. Πάπιστας
Δ. Μπετσάκος
Γ. Ραχώνης
Φ. Πεταλίδου

ΟΜΕΑ
Γ. Ραχώνης
Α. Πάπιστας
Ι. Αντωνίου
Ε. Κάππος
Ρ. Δ. Μαλικιώσης

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Δ. Πουλάκης

ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ-ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ι. Αντωνίου
Π. Τζουνάκης

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ετήσια από 22-7-2020)
Α. Χατζηφωτεινού
Θ. Βλάχου
Χ. Βαβατσούλας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Φ. Πεταλίδου
Π. Αλβανός

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ECTS ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. Μπατακίδης