Επιτροπές Τμήματος

ΑΙΘΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Π. Αλβανός
Α. Χατζηφωτεινού

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Α. Συσκάκης (Πρόεδρος)
Α. Παπαδοπούλου
Φ. Πεταλίδου
Γ. Ραχώνης
Π. Γαλανόπουλος
Χ. Ψαρουδάκης
Π. Πιτιά

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ρ.-Δ. Μαλικιώσης
Χ. Ψαρουδάκης
Γ. Αφένδρας
Χ. Μπράτσας

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Γ. Τσακλίδης
Δ. Μπετσάκος
Φ. Πεταλίδου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ε. Κάππος (Πρόεδρος)
Ν. Καραμπετάκης
Χ. Μπράτσας
Π. Πορφυριάδης

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για το παλιό: Γ. Τσακλίδης
Για το νέο: Γ. Αφένδρας

ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Ν. Καραμπετάκης
Δ. Πουλάκης
Ρ.-Δ. Μαλικιώσης
Γ. Αφένδρας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ν. Καραμπετάκης
Α. Πάπιστας
Α. Συσκάκης
Ε. Κάππος
Α. Παπαδοπούλου
Θ. Βλάχου

ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π. Μπατακίδης
Α. Φωτιάδης
Π. Γαλανόπουλος

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Φ. Πεταλίδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ. Πουλάκης
Ν. Καραμπετάκης
Α. Συσκάκης
Α. Παπαδοπούλου
Φ. Πεταλίδου
Χ. Ψαρουδάκης

(+δεύτερο μέλος από Τομείς)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ε. Κάππος (Συντονιστής)
Α. Φωτιάδης
Χ. Χαραλάμπους

ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Π. Αλβανός
Κ. Χατζηφωτεινού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Χ. Βαβατσούλας

Σ.Ε. ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)
Α. Συσκάκης (Διευθυντής)
Ε. Κάππος (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Χ. Ψαρουδάκης
Γ. Ραχώνης
Γ. Τσακλίδης

Σ.Ε. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Παπαδοπούλου (Πρόεδρος)
Α. Πάπιστας
Δ. Πουλάκης
Ρ. Μαλικιώσης
Φ. Πεταλίδου

Σ.Ε. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α. Παπαδοπούλου (Πρόεδρος)
Α. Πάπιστας
Δ. Μπετσάκος
Γ. Ραχώνης
Φ. Πεταλίδου

ΟΜΕΑ

Ν. Καραμπετάκης (Συντονιστής)
Χ. Χαραλάμπους
Ε. Κάππος
Α. Παπαδοπούλου
Α. Συσκάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Δ. Πουλάκης

ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ-ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ι. Αντωνίου
Π. Τζουνάκης

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ετήσια από 9-7-2020)
Α. Χατζηφωτεινού
Β. Καραγιάννης
Χ. Βαβατσούλας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΑ
Φ. Πεταλίδου
Π. Αλβανός

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Φωτιάδης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ECTS ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. Μπατακίδης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΥΡΩΠΑÏΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+)
Ε. Κάππος
Π. Μπατακίδης