Εισαγωγικές Εξετάσεις ΠΜΣ

Γενικές πληροφορίες:
Οι εξετάσεις για εισαγωγή στο ΜΔΕ του Τμήματος Μαθηματικών γίνονται στις αρχές Σεπτεμβρίου για όσους δεν έχουν γίνει δεκτοί από τον πρώτο γύρο και για όσους αιτούνται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με προκήρυξη που συνήθως βγαίνει προς το τέλος του καλοκαιριού.
Παρακάτω, θα βρείτε την Ύλη ανά ειδίκευση, καθώς και θέματα προηγούμενων εξετάσεων.

Παρακάτω θα βρείτε:
Πρακτικό επιλογής και θέματα της ΕΕΜΦ στα Θεωρητικά Μαθηματικά του 2016.
Πρακτικό επιλογής και θέματα της ΕΕΜΦ στην Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου του 2016.