Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 12.00 έως τις 13.30.

Οι φοιτητές/-ήτριες μπορούν να απευθύνονται σε αυτή για εγγραφή και ανανέωση εγγραφής, για πληροφορίες γύρω από οποιοδήποτε θέμα αφορά τις σπουδές τους, καθώς επίσης και για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας (πάσου), βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών
541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-997910, 997920 (προπτυχιακό), 997930 (μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό, στεγαστικό), 997940 (προσωπικό τμήματος-διοικητικά)
Email: info@math.auth.gr

Για πληροφορίες όσον αφορά το προσωπικό της γραμματείας δείτε Διοικητικό και Υποστηρικτικό Προσωπικό.