Σύμβουλοι Σπουδών

Σύμφωνα με την απόφαση της Σ.524/11-3-2020 οι σύμβουλοι σπουδών είναι οι:

  • καθ. Ν. Καραμπετάκης
  • αναπλ. καθηγ. Αλ. Παπαδοπούλου
  • καθ. Χ. Χαραλάμπους