Πληροφορίες

Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Τμήμα Μαθηματικών είναι από τα αρχαιότερα Τμήματα του Α.Π.Θ. και της Σχολής Θετικών Επιστημών που αρχικά ήταν γνωστή ως Φυσικομαθηματική. Δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές τον Νοέμβριο του 1928. Ο ιδρυτικός νόμος του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ν. 3341/14-6-25) ψηφίστηκε στις 5 Ιουνίου 1925.

Η πρώτη ανακοίνωση που αφορούσε την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών Α.Π.Θ. δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Βαλκανίων στις 18 Οκτωβρίου 1928 (αριθμ. Φύλλου 3684). Ύστερα από σχετικές εισαγωγικές εξετάσεις, που έγιναν το Νοέμβριο του ίδιου έτους, εισήχθησαν πέντε φοιτητές, σ’ ένα Τμήμα που είχε ως διδακτικό προσωπικό μόλις δύο μέλη. Τα πρώτα πτυχία δόθηκαν στις 28 Απριλίου 1933.

Το Τμήμα Μαθηματικών αυτονομήθηκε διοικητικά το 1982-1983. Σήμερα το Τμήμα Μα­θηματικών έχει περίπου 1500 ενεργούς φοιτητές και 30 διδάσκοντες. Το πρόγραμμα σπουδών του έχει διαμορφωθεί για να καλύπτει κλασικά γνωστικά αντικείμενα των Θεωρητικών Μαθηματικών αλλά και των Εφαρμοσμένων.

Πρωταρχικοί στόχοι του Τμήματος Μαθηματικών είναι:

α) να εκπαιδεύει τους προπτυχιακούς φοιτητές στην κατανόηση θεμελιωδών εννοιών των μαθηματικών και στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης,

β) να παρέχει στους φοιτητές, υψηλού επιπέδου μαθηματική γνώση, η οποία ανταποκρίνεται στην εξέλιξη της επιστήμης των μαθηματικών και

γ) να μάθει τους φοιτητές να χειρίζονται με άνεση θέματα που απαιτούν ικανότητα ποσοτικής και ποιοτικής αντίληψης αλλά και λογικής ανάλυσης, είτε αφορά θέματα θεωρητικής προσέγγισης είτε εφαρμογής σε άλλα επιστημονικά πεδία.

Στα έξι πρώτα εξάμηνα σπουδών του Προγράμματος Σπουδών προσφέρονται μαθήματα υποδομής τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων τόσο στα θεωρητικά όσο και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Πληροφορικής που επιτρέπουν στους φοιτητές να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Στα τρία τελευταία εξάμηνα, ο φοιτητής μέσω ενός πλέγματος επιλογών από διαφορετικές γνωστικές περιοχές της μαθηματικής επιστήμης, μπορεί να δημιουργήσει το δικό του, προσωπικό, μαθηματικό προφίλ. Γνώμονας του φοιτητή γι’ αυτές του τις επιλογές πρέπει να είναι, εκτός των άλλων, και η ενδεχόμενη επιθυμία του για μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποια συγκεκριμένη ειδίκευση.

Το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 έως και σήμερα και το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Θεωρητικά Μαθηματικά.
  2. Στατιστική και Μοντελοποίηση.
  3. Θεωρητική Πληροφορική και την Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου.

Το Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα» των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-9

Το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει Διδακτορικές Σπουδές που οδηγούν στον τίτλο του Διδάκτορα του Τμήματος.