Δημοσιεύτηκε:
18 Οκτωβρίου, 2021

72942_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_18.10

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουν δημοσιευθεί οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης σε συνέχεια της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. πρωτ. 216785/2021.   Επισημαίνεται ότι ενστάσεις υποβάλλονται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο […]…

Δημοσιεύτηκε:
8 Οκτωβρίου, 2021

72942_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ_07.10

Εκ μέρους του ΕΛΚΕ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουν δημοσιευθεί οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης σε συνέχεια της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. πρωτ. 182497/2021. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις υποβάλλονται είτε […]…

Δημοσιεύτηκε:
15 Σεπτεμβρίου, 2021

ΕΔΒΜ96_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_216785

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022», σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε σήμερα υπ’ αριθμ. πρωτ. 216785/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘμε καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 […]…

Δημοσιεύτηκε:
29 Ιουλίου, 2021

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 182497/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 και την οποία θα βρείτε συνημμένη παρακάτω. 72942_Σχέδιο Πρόσκλησης_ΕΔΒΜ96_182497_ΑΔΑ        …

Δημοσιεύτηκε:
23 Ιουνίου, 2021

Ανακοίνωση υποψηφίων Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών

https://www.dropbox.com/s/6zg1qswktwe728n/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%81.%2023-6-2021%20-%2038702%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%89%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%20%CE%91.%CE%A0.%CE%98.%20%28%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%29.pdf?dl=0  …

Δημοσιεύτηκε:
18 Ιουνίου, 2021

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ για εκπροσώπηση στη ΓΣ του Τομέα Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής

https://www.dropbox.com/s/3eysobhaurbflzf/93%CE%A7446%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%970-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A0-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%82%CE%91%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%82-signed.pdf?dl=0…

Δημοσιεύτηκε:
18 Ιουνίου, 2021

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ για εκπροσώπηση στη ΓΣ του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

https://www.dropbox.com/s/k00da53mm9b3y0k/%CE%A8%CE%A8%CE%9F846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%96%CE%971-%CE%A0%CF%81%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A0-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%82%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-signed.pdf?dl=0…

Δημοσιεύτηκε:
18 Ιουνίου, 2021

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ για εκπροσώπηση στη ΓΣ του Τομέα Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

https://www.dropbox.com/s/l5df21fe3gqs3ck/%CE%A83%CE%9C%CE%A646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%98%CE%987-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A0-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%82%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD-signed-1.pdf?dl=0…