Πεταλίδου Φανή

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραφείο: Κεντρικό Κτίριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 16

Τηλέφωνο: +302310998104

Email: petalido@math.auth.gr

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Institut de Mathématiques de Jussieu, Université Pierre et Marie Curie – Paris VI, 1998
  • Γνωστικό αντικείμενο διδακτορικής διατριβής: Διαφορική Γεωμετρία
  • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Étude locale de structures bihamiltoniennes 
  • Επιβλέπων: Prof. Charles Michel Marle
 • Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών,  Université Paris Sud, Orsay, 1992
 • Πτυχίο στα Μαθηματικά, ΑΠΘ, 1988

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην ομάδα «Géométrie Différentielle, Systèmes Dynamiques et Applications» του Institut de Mathématiques de Jussieu (Université Paris VI), 1998-2000.
 • Μεταδιδακτορική υπότροφος, Centro de Matemática de Universidade de Coimbra (C.M.U.C.), Πορτογαλίας, 2000-2001.
 • A.T.E.R. (Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche), Université Pierre et Marie Curie, Paris VI (UFR 920), 2001-2003.
 • Επίκουρη Καθηγήτρια (Π.Δ. 407/80), Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τμήμα Υπολογιστών, Πανεπιστημίο Πελοποννήσου, 2003 – 2005.
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Π.Δ. 407/80), Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Τμήμα Υπολογιστών, Πανεπιστημίο Πελοποννήσου, 2005 – 2007.
 • Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2007-2010.
 • Λέκτορας (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2010-2012.
 • Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, 2012-2015.
 • Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, από τον Ιούλιο 2015.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Γεωμετρία Poisson και Συμπλεκτική Γεωμετρία
 • Ολοκληρώσιμα Συστήματα
 • Αλγεβροειδή και Ομαδοειδή του Lie
 • Αλγεβροειδή Courant και Dirac δομές

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • F. Petalidou, Sur la symplectisation de structures bihamiltoniennes, Bull. Sci.
  Math. 124 (2000), 255-286.
 • F. Petalidou and J.M. Nunes da Costa, Local structure of Jacobi-Nijenhuis
  manifolds, J. Geom. Phys. 45 (2003), 323-367.
 • F. Petalidou, On the geometric quantization of twisted Poisson manifolds, J.
  Math. Phys. 48 (2007), no 8, 083502.
 • F. Petalidou, On twisted contact groupoids and on integration of  twisted
  Jacobi manifolds, Bull. Sci. Math. 134 (2010), 475-500.
 • P. A. Damianou and F. Petalidou, Poisson brackets with prescribed Casimirs,
  Canad. J. Math. 64 (2012), 991-1018.