Τομέας Γεωμετρίας

Διευθυντής Τομέα
Στυλιανός Σταματάκης

Γραμματέας Τομέα
Μαρία Τσιτσιλιάνου

Προσωπικό Τομέα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής

Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Αναπαραστάσεων, Μαθηματική Φυσική,

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γεωμετρία Poisson και Συμπλεκτική Γεωμετρία, Ολοκληρώσιμα Συστήματα, Αλγεβροειδή και Ομαδοειδή του Lie, Αλγεβροειδή Courant και Dirac δομές,Σπουδαστές