Μπατακίδης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 18

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ, Πέμπτη 2-3 μμ

Τηλέφωνο: +302310997965

Email: batakidis@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Universite Paris 7- Denis Diderot, 2009
  • Γνωστικό αντικείμενο διδακτορικής διατριβής: Διαφορική Γεωμετρία και Αναπαραστάσεις Αλγεβρών Lie
  • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Deformation Quantization and Lie Theory 
  • Επιβλέπων: Prof. Charles Torossian
 • Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά, Τμήμα Μαθηματικών, Universite Paris Sud, Orsay, 2005
 • Πτυχίο στα Μαθηματικά, ΑΠΘ, 2004

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, από τον Ιούνιο 2019
 • Επισκέπτης Καθηγητής/Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2016 – 2019
 • Λέκτορας και Ερευνητής, Τμήμα Μαθηματικών, Pennsylvania State University, 2013 – 2016
 • Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 2011 – 2013
 • Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, 2010 – 2011

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διαφορική Γεωμετρία
 • Θεωρία Αναπαραστάσεων
 • Μαθηματική Φυσική

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P. Batakidis: Equivalence of characters in deformation quantization and Lie theory,  J. Lie Theory, 24 (2014), 75-94.
 • P. Batakidis: Reduction algebra and differential operators on Lie groups, Beitr. Algebra Geom., 56 (2015), 175-198.
 • P. Batakidis and Y. Voglaire: Atiyah classes and dg-Lie algebroids for matched pairs, J. Geom. Phys, 123 (2018), 156-172.
 • P. Batakidis and N. Papalexiou: W- algebras and Duflo Isomorphism, J. Algebra Appl., 11 (2018) 1850041.
 • P. Batakidis and R. Vera: Poisson cohomology of broken Lefschetz fibrations, Diff. Geom. Appl. 72 (2020) 101661.