Γαλανόπουλος Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 33

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 10.30-12.30

Τηλέφωνο: +2310998158

Email: petrosgala@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Προπτυχιακές σπουδές – Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
 • Διδακτορικό – Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημίο Κρήτης
 • Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστημίο Κρήτης
 • Μεταδιδάκτορας  Ερευνητής, Τμήμα Μαθηματικής Ανάλυσης, Πανεπιστημίο Μάλαγας, Ισπανία
 • Επίσκεπτης Επίκουρος Καθηγητής,  Πανεπιστημίο Κύπρου, Κύπρος
 • Μεταδιδάκτορας  Ερευνητής στα πλαίσια υποτροφίας από το HCAA of the European Sience Foundation, Τμήμα Μαθηματικής Ανάλυσης, Πανεπιστημίο Μάλαγας, Ισπανία
 • Μεταδιδάκτορας  Ερευνητής στο Τμήμα Μαθηματικής Ανάλυσης, Πανεπιστημίο Μάλαγας, Ισπανία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία χώρων Αναλυτικών συναρτήσεων
 • Τελεστές σύνθεσης και ημιομάδες τελεστών σύνθεσης σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων
 • Πίνακες  Hausdorff, Πίνακες Hankel, Τελεστές Toeplitz, Τελεστές Hankel, Μέτρα Carleson
 • Ακολουθίες παρεμβολής και δειγματοληψίας σε χώρους αναλυτικών συναρτήσεων (Interpolating and sampling sequences)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Hausdorff Matrices and Composition Operators (joint with A. G. Siskakis), Illinois Journal of Mathematics, Vol 45, Number 3, Fall 2001.
 • Hausdorff and Quasi-Hausdorff Matrices on spaces of analytic functions (joint with M. Papadimitrakis), Canadian Journal of Mathematics, Vol 58 (3),2006 (548-579).
 • Multipliers and Integration operators on the Dirichlet spaces (joint with D. Girela, Jose-Angel Pelaez), Trans. Amer. Math. Soc. 363(2011); no.4; 1855-1886
 • Univalent functions (joint with D. Girela and Rodrigo Hernandez), VMOA and related spaces, J.Geom. Anal., 21; (2011); 665-682
 • Hankel operators on Large weighted Bergman spaces (joint with J.Pau), Annales Academiae Scientiarum Fennicae Mathematica, 37; (2012); 635-648