Καραμπετάκης Νικόλαος

Καθηγητής

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο ΣΘΕ, Ανατολική Πτέρυγα, 3ος Όροφος, Γραφείο 3.3

Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 11:00 - 13:00, Πέμπτη 11:00 - 13:00

Τηλέφωνο: +302310997975 Fax: 2310997975

Email: karampet@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1993
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής: Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Έννοιες Ισοδυναμίας για γραμμικά χρονικά αμετάβλητα, πολυμεταβλητά συστήματα αυτομάτου ελέγχου
  • Επιβλέπων: Καθ. Βαρδουλάκης Αντώνης-Ιωάννης
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1989

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000 – 2009
 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009 – 2014
 • Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2014 – Σήμερα
 • Μέλος ΣΕΠ (Συμβουλευτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό),  Ανοικτό Πανεπιστήμιου Ελλάδος, 2002 – Σήμερα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αλγεβρικές-πολυωνυμικές μέθοδοι ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδίασης Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
 • Σχεδιασμός υπολογιστικών αλγορίθμων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Computer Aided Design of Control Systems)
 • Κλειστά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Feedback Control Systems)
 • Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων
 • Θεωρία Πινάκων
 • Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • I. S. Kafetzis & N. P. Karampetakis (2019): On conditions guaranteeing two rational matrices possess identical pole/zero structure, International Journal of Control, DOI: 10.1080/00207179.2019.1612095
 • Moysis, L., Karampetakis, N., Antoniou, E., 2017, Observability of linear discrete-time systems of algebraic and difference equations, International Journal of Control.
 • Moysis, L., Pantelous, A.A., Antoniou, E., Karampetakis, N.P., 2017, Closed form solution for the equations of motion for constrained linear mechanical systems and generalizations: An algebraic approach, Journal of the Franklin Institute, 354(3), pp. 1421-1445
 • Karampetakis, N., Construction of algebraic-differential equations with given smooth and impulsive behavior, IMA Journal of Mathematical Control and InformationVolume 32, Issue 1, 20 August 2015, Pages 195-224
 • Karetsou, A.S., Karampetakis, N.P., 2015, Linearization of bivariate polynomial matrices expressed in non monomial basis, Multidimensional Systems and Signal Processing, 26(2), pp. 503-517