Κολυβά-Μαχαίρα Φωτεινή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 15

Ώρες Γραφείου: Τρίτη 11:00 - 12:00, Τετάρτη 10:00 - 11:00

Τηλέφωνο: +302310997954

Email: fkolyva@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Nancy I, Νανσύ 1977
  • Γνωστικό Αντικείμενο Διδακτορικής Διατριβής:  Στατιστικοί-Πειραματικοί Σχεδιασμοί
  • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:  Discrimination Entre Modeles
  • Επιβλέπων: Prof. Michel Depaix
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1974

Επαγγελματική Εμπειρία

 • ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.???

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πειραματικοί Σχεδιασμοί
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Pericleous, K., Chatzopoulos, St. A., Kolyva-Machera, F., Kounias, S. (2017). Optimal Designs for Estimating Linear and Quadratic Contrasts with three level factors, the case N ≡ 0 mod 3. Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics. 51(5), 1061-1082.
 • Chatzopoulos, St. A., Kolyva-Machera, F. (2018). D-Optimal 2 × 2 × s3 × s4 Saturated Factorial Designs. Cogent Mathematics & Statistics 5:1458554. https://doi.org/10.1080/25742558.2018.1458554
 • Georgia Lazoglou,Christina Anagnostopoulou, K. Tolika, Fotini Kolyva-Machera (2018). A review of statistical methods to analyze extreme precipitation and temperature events in the Mediterranean region, Theoretical and Applied Climatology DOI: 10.1007/s00704-018-2467-8
 • Lazoglou G., Gräler B., Anagnostopoulou C., Tolika K., Kolyva-Machera F. (2018). The use of Copula method for bias correction COMECAP 2018 e-book