Χαραλάμπους Χαρά

Καθηγήτρια

Γραφείο: Κεντρικό Κτήριο ΣΘΕ, 3ος Όροφος, Γραφείο 7

Ώρες Γραφείου: Με συνεννόηση

Τηλέφωνο: +302310997934

Email: hara@math.auth.gr Website: Προσωπική Σελίδα

Σπουδές

 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1990
  • Γνωστικό αντικείμενο διδακτορικής διατριβής: Μεταθετική Άλγεβρα
  • Τίτλος διδακτορικής διατριβής: On lower bounds for the betti numbers of finite length modules
  • Επιβλέπων: Prof. E.G. Evans
 • Πτυχίο στα Μαθηματικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1984

Επαγγελματική Εμπειρία

 • University at Albany (1990-2004)
 • Brandeis University visiting professor 1994-1995
 • Columbia University visiting professor 1997-1998
 • Α.Π.Θ. 2004-2011 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Α.Π.Θ. 2011- Καθηγήτρια

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μεταθετική Άλγεβρα
 • Ελεύθερες Επιλύσεις
 • Συνδυαστική Μεταθετική Άλγεβρα
 • Τορικά Ιδεώδη

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 •  Dave Bayer, Hara Charalambous, Sorin Popescu: Extremal Betti numbers and applications to monomial ideals. J. Algebra 221 (1999), no. 2, 497–512.
 • Hara Charalambous, Anargyros Katsabekis, Apostolos Thoma: Minimal systems of binomial generators and the indispensable complex of a toric ideal. Proc. Amer. Math. Soc. 135 (2007), no. 11, 3443–3451.
 •  Hara Charalambous: Topological constructions for multigraded squarefree modules. Proc. Amer. Math. Soc. 139 (2011), no. 7, 2383–2397.
 • Hara Charalambous, Alexandre Tchernev: Betti numbers of multigraded modules of generic type. J. Pure Appl. Algebra 219 (2015), no. 5, 1868–1884.
 • Hara Charalambous, Apostolos Thoma, Marius Vladoiu: Minimal generating sets of lattice ideals. Collect. Math. 68 (2017), no. 3, 377–400.