Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ: Τελική Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητοί/-ες,

Σας ενημερώνουμε ότι η τελική εξετάση του μαθηματος «Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ» θα γίνει την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 15:30. Θα πραγματοποιηθεί μέσω του e-learning του μαθήματος με την μορφή QUIZ (αποτελούμενο από ερωτήσεις κλειστού τύπου – πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενού/κενών).

Η διάρκεια του QUIZ είναι 54 λεπτά της ώρας και δεν θα επιτρέπεται η πλοήγηση του QUIZ.

Μετά το τέλος της χρονικής διάρκειας, οι απαντήσεις υποβάλλονται αυτόματα.

Οι Διδάσκοντες,
Γ. Τσακλίδης, Γ. Αφένδρας