Στατιστική – Μαθηματική Στατιστική: Τελική Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Αγαπητοί/-ες,

Οι εξετάσεις των μαθημάτων «Στατιστική» και «Μαθηματική Στατιστική» θα πραγματοποιηθούν μέσω του e-learning του κάθε (αντίστοιχου) μαθήματος με την μορφή ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα και 30 λεπτά. Οι εξεταζόμενοι/-ες πρέπει να αναπτύξουν τα θέματα σε 1 ώρα και 20 λεπτά ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

  • Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/9/2021 μεταξύ 9:40 και 11:10.
  • Η ανάρτηση των εγγράφων ΟΛΩΝ των θεμάτων θα γίνει στο τέλος του 3ου θέματος.
  • Στην πρώτη σελίδα των αναρτημένων εγγράφων πρέπει να έχετε φωτογραφίσει την φοιτητική σας ταυτότητα (οι πληροφορίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες).

θα υπάρχει τηλε-επιτήρηση του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας ZOOM.  Ο/η κάθε εξεταζόμενος/η, κατά την διάρκεια της εξέτασης, υποχρεούται να συνδεθεί σε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους του ZOOM βάσει της αρχής του ΕΠΩΝΥΜΟΥ του/της και σύμφωνα με τoν πιο κάτω κανόνα (και για τα δύο μαθήματα «Στατιστική» και «Μαθηματική Στατιστική»). Η σύνδεση στο ZOOM πρέπει να πραγματοποιηθεί από τις 9:15 για ταυτοποίηση των στοιχείων σας.


Aβ… – Θω
https://authgr.zoom.us/j/91497666498?pwd=L3pBZk9WYURRTVlCRHhRdVhJK2NPdz09
Meeting ID: 914 9766 6498          Passcode: 757098


Ια… – Μη
https://authgr.zoom.us/j/91479278418?pwd=ajFvZWFLdkg5OVN0OFczTGJITm5Wdz09
Meeting ID: 914 7927 8418          Passcode: 711541


Μι… – Σε
https://authgr.zoom.us/j/91453826562?pwd=bCsvUDgyYnNWcityellQL25FYm9GZz09
Meeting ID: 914 5382 6562          Passcode: 307372


Σι… – Χρ
https://authgr.zoom.us/j/97414331332?pwd=clRtTFJYcGlvNnVuU2ZpZUZpdEVldz09
Meeting ID: 974 1433 1332          Passcode: 283373


 

Δικαιούστε να έχετε τυπολόγιο μαζί σας (που θα έχετε φτιάξει εσείς).

Μετά την αξιολόγηση των γραπτών θα υπάρχει δειγματοληπτική επιλογή από τους/τις επιτυχόντες/-ούσες οι οποίοι/-ες θα κληθούν σε προφορική εξέταση.

Ο Διδάσκων,
Γ. Αφένδρας